Tanum Vel


Tanum Vel arbeider for å ta vare på områdets unike verdier knyttet til natur, kultur, jordbruk og friluftsliv. Samtidig har vi vært - og er - åpne for utvikling og forandring.

Bli medlem

Tanum Vel

Tanum vel er stort og innholdsrikt. Jorder og skog, trivelige boligområder med eneboliger, rekkehus og nyere blokkbebyggelse, gode uteområder og rikelig med tumleplass for liten og stor. Slik er Tanum Vels områder. Tanum middelalderkirke ligger vakkert plassert i det frodige og bølgende kulturlandskapet.

De mer folkerike områdene ved Emma Hjorth, Kirkerud, Vestre Jong og Juterud danner en randsone, mens Vestmarkveien slynger seg gjennom et eldgammelt gårdslandskap opp mot grensen til Vestmarka. 

Aktuelt

Forslag om rekkehus i Vestmarkveien

Detaljregulering for Vestmarkveien 152 og 89 er ute på høring. I begge forslagene ønsker utbygger å bygge rekkehus tett-i-tett. Vellet har sendt en høringsuttalelse der vi ber om at sakene avvises fordi de ligger innenfor LNF (landbruk, natur, fritid) område og vil spise av Tanumplatåets egenart.

Monet arbeidet på Bjørnegård!

Ingunn Stuvøy ga en fin orientering på årsmøtet som du kan se her.

/media/files/arsmotetanumvel2019.pdf