Bli medlem

Vi trenger din støtte

Vellets ressurser vil kunne begrense aktivitetene. Det er derfor viktig at vellet har god økonomi. Medlemskontingenten er vår eneste inntektskilde. Et høyt medlemstall vil også vi vellet større tyngde i vårt arbeide. Vi vil derfor sette pris på om du som ennå ikke er medlem blir medlem i Tanum Vel. Kontingenten er en liten utgift for å ha mulighet til å kunne påvirke utviklingen i lokalmiljøet.

Fyll inn kontaktskjema eller bli medlem ved å vippse til 97405 eller betale til bankkonto 1607.07.11026. Medlemskontingenten er på 250 kroner for personmedlemmer og på 1500 kroner for sameier / borettslag / huseierforeninger.