Styret

Styret 2021/2022 består av:

Anne Torunn Strømmen Lycke, styreleder

Ragnhild Sprovin, styremedlem

Ludvig Nils Wind Daae, styremedlem

Per Christiansen, styremedlem

Jon Huse, styremedlem