Tanum månen

Tanum vel er stort og innholdsrikt. Jorder og skog, trivelige boligområder med eneboliger, rekkehus og nyere blokkbebyggelse, gode uteområder og rikelig med tumleplass for liten og stor. Slik er Tanum Vels områder. Tanum middelalderkirke ligger vakkert plassert i det frodige og bølgende kulturlandskapet.

De mer folkerike områdene ved Emma Hjorth, Kirkerud, Vestre Jong og Juterud danner en randsone, mens Vestmarkveien slynger seg gjennom et eldgammelt gårdslandskap opp mot grensen til Vestmarka.