Tanum Vel

Tanum vel er stort og innholdsrikt. Jorder og skog, trivelige boligområder med eneboliger, rekkehus og nyere blokkbebyggelse, gode uteområder og rikelig med tumleplass for liten og stor. Slik er Tanum Vels områder. Tanum middelalderkirke ligger vakkert plassert i det frodige og bølgende kulturlandskapet.

De mer folkerike områdene ved Emma Hjorth, Kirkerud, Vestre Jong og Juterud danner en randsone, mens Vestmarkveien slynger seg gjennom et eldgammelt gårdslandskap opp mot grensen til Vestmarka. 

Aktuelt

Informasjon om Vannverkets utbygging på Kattås

Høringsuttalelse kommuneplan arealdel

Bærum kommune har hatt høring på planprogrammet for arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Tanum vels har gitt sin høringsuttalelse som du kan lese her.

Friluftsliv og kulturarv på Tanum

Tanum vel er igang med et prosjekt for merking av stier og merkesteder i vel-området. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet. 

Beskrivelse av prosjekt Friluftsliv og kulturarv på Tanum