Tanum Vel

Tanum vel er stort og innholdsrikt. Jorder og skog, trivelige boligområder med eneboliger, rekkehus og nyere blokkbebyggelse, gode uteområder og rikelig med tumleplass for liten og stor. Slik er Tanum Vels områder. Tanum middelalderkirke ligger vakkert plassert i det frodige og bølgende kulturlandskapet.

De mer folkerike områdene ved Emma Hjorth, Kirkerud, Vestre Jong og Juterud danner en randsone, mens Vestmarkveien slynger seg gjennom et eldgammelt gårdslandskap opp mot grensen til Vestmarka. 

Aktuelt

Referat årsmøte 2023

Årsmøte for Tanum vel ble holdt på kirkesenteret 30.11.2023. Vedlagt referat.

Tanum vel - referat årsmøte 2023

Høring - friluftslivets ferdselsårer - Bærum kommune

Her finner du Tanum vels høringsuttalelse på Bærum kommunes plan for friluftslivets ferdselsårer. 

Høringsuttalelse

Årsberetning og Regnskap

Tanum Vel Årsberetning 2022-2023 og Regnskap 2022