Tanum Vel

Tanum vel er stort og innholdsrikt. Jorder og skog, trivelige boligområder med eneboliger, rekkehus og nyere blokkbebyggelse, gode uteområder og rikelig med tumleplass for liten og stor. Slik er Tanum Vels områder. Tanum middelalderkirke ligger vakkert plassert i det frodige og bølgende kulturlandskapet.

De mer folkerike områdene ved Emma Hjorth, Kirkerud, Vestre Jong og Juterud danner en randsone, mens Vestmarkveien slynger seg gjennom et eldgammelt gårdslandskap opp mot grensen til Vestmarka. 

Aktuelt

Årsberetning og Regnskap

Tanum Vel Årsberetning 2022-2023 og Regnskap 2022

Franzebyen - Høringsuttalelse fra Tanum vel

Bærum kommune -  Høring i sak om Franzebyen – plan ID 2016/018

Høringsuttalelse arealplan

Tanum vel har gitt høringsuttalelse til Bærum kommunes arealplan 2022-2042: Tanum vel - høringsuttalelse arealplan