Tanum Vel har gitt høringsuttalelser til kommuneplanens samfunnsdel og til skolebehovsanalyse, to høringer som Bærum kommune har gjennomført i mars og april. 

Høringsuttalelsene: 

Innspill kommuneplanens samfunnsdel

Innspill skolebehovsanalyse

 

Høringsutkastene fra Bærum kommune finner du her:

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040

Skolebehovsanalyse 2021-2040