Bærum kommune -  Høring i sak om Franzebyen – plan ID 2016/018

Tanum Vel registrer med positiv interesse planene om boligutbygging i Franzefoss område. Vi ser at dette føyer seg inn i et mønster av nye, store utbygginger rundt vårt område; Franzebyen, Vøyenenga, Bjørnegårdsvingen, Sandvika, Billingstad foruten fortetting innenfor vellets område. Vi vil igjen minne om behovet for nennsom tilrettelegging for fritids- og friluftsliv for disse innbyggerne. Deres nærmeste utfartssted er Tanumområdet for turer i skog og mark sommer som vinter. Vi savner en overordnet plan fra kommunens side for hvordan dette skal tilrettelegges uten å gi for stort press på det bevaringsverdige området vårt!

Tanum Vel har foreslått fortgang i gang og sykkelvei til Vestmarksetra og gode tilførselsårer til denne slik at marka kan nås uten bil. Vi foreslår også at kommunen overtar Østre Jong og bruker denne til kortreiste opplevelser for familiene som flytter til området i form av park, friluftsområde, kjøkkenhager osv. Se vedlagte rapport med forslag.

 

Vennlig hilsen

Tanum Vel,

Ragnhild Sprovin, Jon Huse, Ludvig Daae, Anne Lycke