Natur- og kultruminneoversikter Tanumplatået og Vestamarka.

Disse kartene og heftene er laget for en tid tilbake da det var store diskusjoner og utbygging eller bevaring av Tanumplatået og -skogen. Nå er det heldigvis åpenbart at dette området er et nasjonalt interessant kulturlandskap som skal etterlates til fremtidige generasjoner. Området skal fortsatt være i aktivt bruk for landbruk og friliftsliv! Heftene gir deg et innblikk i diskusjonene men aller mest kunnskap om området.

/media/files/tanumskogenkulturminner_1.jpg

/media/files/tanumskogen1989.jpg

/media/files/tanumplataetogvestmarka.jpg