Vedlagt finner du informasjon om utvidelsen av vannverket vårt. Som mange har registrert er nå arbeidet med avløpsledningen fra anlegget i ferd med å ferdigstilles. Neste etappe er å sprenge ut en stor fjellhall der det nye renseanlegget skal bygges. Det hele skal settes i drift i 2026. Se mer i vedlagte informasjonspakke.

Info vannverket