Bærum kommune har hatt høring på planprogrammet for arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Tanum vels har gitt sin høringsuttalelse som du kan lese her.