Tanum vel er igang med et prosjekt for merking av stier og merkesteder i vel-området. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet. 

Beskrivelse av prosjekt Friluftsliv og kulturarv på Tanum