Årsmøtet 2020 må utsettes pgs corona-situasjonen. Følg med på Face-book sidene våre for annonsering når tidene endrer seg!

Styret i vellet har arbeidet med nennsom tilrettelegging for den voksende befolkningen rundt vårt område og sikre at områdets særpreg beholdes.

/media/files/20200401tanumvelarsmote2020_1.pdf

Hovedsakene i 2019 har vært:

Vi har etablert en ideskisse til fellesskapets bruk av Østre Jong og et forslag om at kommunen overtar stedet. Østre Jong er et viktig område for Sandvikabyen og som innfallsport til Tanumplatået og marka. Dette kan være et bidrag til kortreist friluftsliv!

Vi arbeider for tur- og gangvei til Vestmarksetra, sikrere trafikkavvikling i Billingstadveien, og ulike utbygginsforslag som påvirker vårt vakre område. Også Ringeriksbanen har vært viktig i 2019 selv om det har vært stillstand i prosjektet som nå vekkes til live igjen.

 

Styret hat i henhold til fullmakt fra siste årsmøte fornyet seg selv ved hjelp av Valgkomiteen slik:

Ragnhild Sprovin (leder)

Per Christensen

Anne Lycke

Jon Huse

Ludvig Daae

Se mer i vedlagte rapport.